Sušenie húb: jednoduché základné pokyny

Pre udržiavať že dobrý parfum podľa huby čerstvo zozbierané, najlepšou metódou je stále sušenie, ktoré ich nielen uchová na dlhé mesiace, ale aj uvoľní po celom dome, pokiaľ ich vysušíte.
Po očistení čerstvých húb, ako bolo vysvetlené v predchádzajúcom článku, nakrájajte ich na plátky s hrúbkou asi 5 mm a umiestnite ich do košov sušičky. Huby sú historicky jedným z najviac sušených produktov a z tohto dôvodu sme venovali osobitný program:. P2 Huby a tenké plátky.
Potom stroj spustite a nechajte ho bežať až do ukončenia cyklu (18 h). Skontrolujte stav sušenia húb a uskladnite ich v čistých, hermeticky uzavretých nádobách na chladnom a tmavom mieste.

Podané v rámci: NezaradenéTagged with: