Dodanie a vrátenie tovaru

doručenie a vrátenie

Objednávky vybavujeme v našich kanceláriách do 48 pracovných hodín po správnom dokončení objednávky v našom internetovom obchode.

Odoslanie sa zvyčajne uskutočňuje nasledujúci pracovný deň po dokončení objednávky.

V prípade platby bankovým prevodom sa táto lehota počíta od pripísania sumy na účet. Zaslanie dokumentácie s údajmi o bankovom prevode preto nie je platné.

Od okamihu odoslania má kuriér 24/48 hodín na efektívne doručenie.

Odporúča sa, aby sa uvedená adresa určenia dodržiavala, aby sa predišlo nákladom na skladovanie.

Doprava do Talianska

sumabankový prevod alebo paypalznačka
nižšie
a € 30
€ 44 € + 4 € na dobierku
horná časť
a € 30
€ 00 € + 4 € poplatok za dobierku

Zásielky mimo Talianska

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ) OBLASŤ A: Rakúsko, Benelux, Francúzsko, Nemecko

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ) OBLASŤ B: Všetky neuvedené štáty.

sumaOblasť A EÚOblasť B EÚ
menej ako 250 EUR€ 15€ 30
presahujúce 250 EUR€ 10€ 20

Zásielky mimo Európskej únie (EÚ)

V takom prípade nás kontaktujte a vyžiadajte si cenovú ponuku.—————

Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa platných právnych predpisov je možné využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ak sú splnené tieto podmienky.

Naše želanie využiť toto právo nám musí byť oznámené do 14 dní od prevzatia tovaru, najlepšie doporučeným listom s doručenkou na túto adresu:

Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino

alebo prostredníctvom PEC na adrese

tauroessiccatorisrl@pec.it

V písomnej žiadosti musia byť uvedené údaje o bankovom alebo poštovom účte, na ktorý bude dlžná suma pripísaná.

Okrem toho je potrebné zakúpený výrobok, ktorý už nechcete, vrátiť v rovnakej lehote.
Musí byť nepoškodený a kompletný vo všetkých svojich častiach vrátane príslušenstva, príručiek a v balení, starostlivo zabalené tak, aby sa počas prepravy nepoškodili.
Priložte aj kópiu daňového dokladu alebo nákupnej faktúry. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
Po prijatí tovaru a kontrole jeho neporušenosti bude cena tovaru vrátená na bežný účet uvedený v liste so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie peňazí sa týka ceny výrobkov bez nákladov na dopravu a uskutoční sa do 14 dní od vrátenia tovaru.