Podmienky predaja

podmienky predaja

Objednávky zadané na stránke vybavuje:

Tauro Essiccatori Srl

Umiestnenie:

via del lavoro 6
36043 Camisano Vicentino
(Vicenza)

Daňový kód: 03977800246
Číslo DPH: 03977800246

Telefón: +39 0444-719046

Internetová adresa: www.tauroessiccatori.com

E-mail:

info@tauroessiccatori.com

 

 

Ceny

Uvedené ceny sú vždy vrátane DPH a, ak nie je uvedené inak, sú bez nákladov na dopravu.

Komunikácia

Zákazník sa pri registrácii zaväzuje používať existujúcu a funkčnú e-mailovú adresu. Na túto adresu budeme zasielať potvrdenie o prijatí objednávky a ďalšie oznámenia týkajúce sa objednávky. Zákazník je povinný nás informovať o akýchkoľvek zmenách alebo problémoch s e-mailovou adresou. Ak napríklad po odoslaní objednávky nedostanete e-mailové potvrdenie, mohlo dôjsť k preklepu v e-mailovej adrese alebo k problémom v komunikácii medzi e-mailovými servermi. Stačí nás kontaktovať a my nájdeme riešenie.

Záruka

Na všetky výrobky Tauro sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu.

Záruka je platná len vtedy, ak je k výrobku priložený predajný doklad (účtenka alebo faktúra).

V súlade so zákonom sa záruka vzťahuje na všetky poruchy spôsobené výrobnými chybami.

Preprava a doručenie

Náklady na dopravu sú uvedené na stránke s konečným overením objednávky pred jej konečným potvrdením.

Viac informácií a informácie o aktuálne platných nákladoch na dopravu nájdete na stránke doručenie a vrátenie.

Objednávky vybavujeme v našich kanceláriách do 48 pracovných hodín po správnom dokončení objednávky v našom internetovom obchode.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa platných právnych predpisov je možné využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ak sú splnené tieto podmienky.

Svoje želanie využiť toto právo nám musíte oznámiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, najlepšie doporučeným listom s doručenkou na túto adresu:

Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino

V písomnej žiadosti musia byť uvedené údaje o bankovom alebo poštovom účte, na ktorý bude dlžná suma pripísaná.

Okrem toho nám v rovnakej lehote musíte vrátiť zakúpený výrobok, ktorý už nechcete. Musí byť neporušený a kompletný vo všetkých svojich častiach vrátane príslušenstva, návodov a ďalšieho materiálu v balení, starostlivo zabalený tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Priložte aj kópiu daňového dokladu alebo nákupnej faktúry. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Po prijatí tovaru a kontrole jeho neporušenosti bude cena tovaru vrátená na bežný účet uvedený v liste, v ktorom ste požiadali o využitie práva na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie peňazí sa týka ceny výrobkov bez nákladov na dopravu a uskutoční sa do 30 dní od vrátenia tovaru.

Informácie poskytované podľa článkov 13-14 GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 2016/679

Prijatie podmienok predaja

V súlade s článkom 1326 Občianskeho zákonníka sa kúpna zmluva považuje za uzavretú a tieto podmienky predaja sa považujú za prijaté od okamihu, keď zákazník klikne na potvrdzovacie tlačidlo na overovacej obrazovke na konci online nákupného postupu.