Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Podľa platných právnych predpisov môže zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, ak sú splnené nižšie uvedené podmienky.
O vašom úmysle uplatniť toto právo nás musíte informovať do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru, prípadne doporučeným listom s doručenkou na adresu: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino
V liste musíte uviesť údaje o bankovom alebo poštovom účte, na ktorý môžeme dlžnú sumu poukázať.
Okrem toho nám musíte v rovnakej lehote vrátiť zakúpený výrobok, ktorý si nechcete ponechať. Vrátený výrobok musí byť neporušený a kompletný so všetkými súčasťami vrátane príslušenstva, príručiek a akéhokoľvek iného materiálu, ktorý je súčasťou balenia, starostlivo zabalený, aby sa predišlo jeho poškodeniu počas prepravy. Priložte aj kópiu dokladu o kúpe alebo faktúry. Náklady na dopravu pri vrátení tovaru znáša zákazník. Po prijatí tovaru a zistení, že je nepoškodený, bude cena tovaru vrátená na bežný účet uvedený v liste so žiadosťou o uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.
Vrátenie peňazí sa uskutoční za cenu výrobkov bez nákladov na dopravu do 30 dní od okamihu, keď nám bol tovar vrátený.