Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Volgens de geldende wetgeving kan de klant het herroepingsrecht uitoefenen als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan.
Je moet ons binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen op de hoogte stellen van je voornemen om dit recht uit te oefenen, eventueel per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het adres: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino.
In de brief moet je de gegevens van een bank- of postrekening vermelden waarop we het verschuldigde bedrag kunnen terugstorten.
Bovendien moet het gekochte product dat u niet wilt houden binnen dezelfde termijn aan ons worden geretourneerd. Het geretourneerde product moet intact en compleet zijn met alle onderdelen, inclusief accessoires, handleidingen en ander materiaal in de verpakking, zorgvuldig verpakt om schade tijdens verzending te voorkomen. Voeg ook een kopie van de aankoopbon of factuur bij. De transportkosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de klant. Zodra de goederen zijn ontvangen en intact zijn bevonden, zal de prijs van de goederen worden terugbetaald op de lopende rekening die is vermeld in de brief waarin om de uitoefening van het herroepingsrecht wordt gevraagd.
De terugbetaling zal plaatsvinden voor de prijs van de producten, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen vanaf het moment dat de goederen aan ons zijn geretourneerd.