Recht van retraite

Recht van retraite

In overeenstemming met de geldende normen is het mogelijk om het recht op retournering in te roepen op voorwaarde dat de onderstaande voorwaarden worden nageleefd.
La volonté d'exercer ce droit doit être communiquée dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la réception de la marchandise, si possible via lettre recommandée AR adressée à l'adresse suivante: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino
De brief moet de coördinaten aangeven van een bank- of postrekening waarop het verschuldigde bedrag wordt teruggestort.
Het product waarover u niet tevreden bent, moet bovendien binnen dezelfde termijn opnieuw worden geleverd. Het product moet in perfecte staat en compleet zijn, vergezeld gaan van alle accessoires, handleidingen en accessoires, en zorgvuldig worden verpakt om schade tijdens de levering te voorkomen. Voeg ook een kopie van het aankoopbewijs of de aankoopbon bij. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant. Une fois la marchandise reçue, et après contrôle de cette dernière, le montant correspondant sera remboursé sur le compte courant indiqué dans la lettre communiquant la volonté d'exercer le droit de retrait.
Het remboursement komt overeen met de prijs van het product na aftrek van de verkoopkosten en wordt uitgevoerd binnen 30 uur na ontvangst van de goederen in onze vestiging.