Podmínky prodeje

Podmínky prodeje

Objednávky zadané na webových stránkách spravuje: Tauro Essiccatori Srl Kancelář: via del lavoro 6 36043 Camisano Vicentino (Vicenza) Daňový kód: 03977800246 DIČ: 03977800246 Telefon: +39 0444-719046 Fax: +39 0444-412515 Webová adresa: www.tauroessiccatori.com E-mail: info@tauroessiccatori.com    

Ceny

Uvedené ceny jsou vždy včetně DPH, a pokud není uvedeno jinak, nezahrnují náklady na dopravu.

Oznámení

Při registraci se zákazník zavazuje používat stávající a platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu budeme zasílat potvrzení objednávky a veškerá další oznámení týkající se objednávky. Zákazníka žádáme, aby nás informoval o případných změnách nebo problémech týkajících se e-mailové adresy. Pokud například po odeslání objednávky neobdrží žádné potvrzení e-mailu, mohlo dojít k překlepu v e-mailové adrese nebo k problémům v komunikaci mezi e-mailovými servery. Stačí nás kontaktovat a problém vyřešíme.

Záruka

Na všechny výrobky Tauro se vztahuje záruka 2 roky od data zakoupení. Záruka je platná pouze v případě, že je k výrobku přiložen prodejní doklad (účtenka nebo faktura). V souladu se zákonem se záruka vztahuje na všechny závady způsobené výrobními vadami.

Přeprava a dodání

Náklady na dopravu jsou uvedeny na poslední stránce ověření objednávky před jejím konečným potvrzením.
Další podrobnosti a aktuální náklady na dopravu naleznete na stránce s náklady na dopravu. přeprava a dodání.

Právo na odstoupení od smlouvy

Podle platných právních předpisů může zákazník uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny níže uvedené podmínky.
O svém záměru uplatnit toto právo nás musíte informovat do 14 pracovních dnů od převzetí zboží, a to pokud možno doporučeným dopisem s dodejkou na adresu: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino.
V dopise musíte uvést údaje o bankovním nebo poštovním účtu, na který můžeme dlužnou částku připsat zpět.
Ve stejné lhůtě nám navíc musíte vrátit zakoupený produkt, který si nechcete ponechat. Vrácený výrobek musí být neporušený a kompletní se všemi součástmi, včetně příslušenství, návodů a veškerého dalšího materiálu, který je součástí balení, pečlivě zabalený, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Přiložte prosím také kopii dokladu o koupi nebo faktury. Náklady na dopravu při vrácení zboží hradí zákazník. Po obdržení zboží a zjištění, že je nepoškozené, bude cena zboží vrácena na běžný účet uvedený v dopise s žádostí o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
Vrácení peněz bude provedeno za cenu výrobků bez nákladů na dopravu do 30 dnů od okamžiku, kdy nám bylo zboží vráceno.

Informační prohlášení podle článku 43-bis legislativního nařízení 2003/196.

Shromážděné osobní údaje budou zaznamenány v elektronických databázích, které jsou chráněné a nepřístupné veřejnosti, a společnost Tauro Essiccatori Srl je bude zpracovávat pomocí papírových, elektronických a/nebo automatizovaných prostředků za účelem registrace uživatelů, poskytování produktů/služeb podle požadavků uživatelů, plnění smluvních a právních povinností souvisejících s dodávanými produkty/službami, jakož i za účelem případného zasílání informačních a propagačních materiálů týkajících se produktů a služeb společnosti Tauro subjektu údajů, a to i prostřednictvím e-mailu. Údaje mohou být zpřístupněny našim obchodním pracovníkům, prodejním místům společnosti Tauro a dalším fyzickým nebo právnickým osobám odpovědným za správu technických služeb spojených s prodejem (např. bankám pro platby, firmám pověřeným údržbou našich elektronických databází), a to za účelem obdobného zpracování se stejným účelem. Poskytnutí údajů subjektu údajů pro tyto účely je dobrovolné; předchozí souhlas subjektu údajů není nutný a neposkytnutí údajů a/nebo souhlasu znemožní společnosti Tauro pokračovat ve zpracování pro zamýšlené účely. Podle čl. 7 italského zákonného nařízení č. 196 ze dne 30. 6. 2003 může subjekt údajů kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich aktualizaci, změnu, doplnění a vymazání, aniž je dotčeno jeho právo kdykoli vznést námitku z oprávněných důvodů proti výše uvedenému zpracování, a to tak, že o to požádá naši službu technické podpory.

Přijetí podmínek prodeje

V souladu s článkem 1326 italského občanského zákoníku se kupní smlouva považuje za uzavřenou a tyto prodejní podmínky se považují za přijaté od okamžiku, kdy zákazník klikne na potvrzovací tlačítko na ověřovací obrazovce na konci online nákupního postupu.