Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

De bestellingen die op de website worden geplaatst, worden beheerd door: Tauro Essiccatori Srl Kantoor: via del lavoro 6 36043 Camisano Vicentino (Vicenza) Belastingcode: 03977800246 BTW-nummer: 03977800246 Telefoon: +39 0444-719046 Fax: +39 0444-412515 Website: www.tauroessiccatori.com E-Mail: info@tauroessiccatori.com    

Prijzen

De getoonde prijzen zijn altijd inclusief btw en, tenzij anders aangegeven, exclusief transportkosten.

Mededelingen

Bij de registratie verbindt de klant zich ertoe een bestaand en geldig e-mailadres te gebruiken. Het is naar dit adres dat wij de orderbevestiging en alle andere mededelingen met betrekking tot de bestelling zullen sturen. De klant wordt gevraagd om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of problemen met betrekking tot het e-mailadres. Als er bijvoorbeeld geen e-mailbevestiging wordt ontvangen na de bestelling, kan er een typefout in het e-mailadres zijn opgetreden of kunnen er communicatieproblemen zijn tussen de e-mailservers. Neem contact met ons op en we lossen het probleem op.

Garantie

Op alle Tauro producten zit 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. De garantie is alleen geldig als het product vergezeld is van het verkoopdocument (kassabon of factuur). Zoals wettelijk vereist, dekt de garantie alle fouten die te wijten zijn aan fabricagefouten.

Verzending en levering

De verzendkosten worden vermeld op de laatste pagina van de bestelverificatie vóór de definitieve bevestiging.
Ga voor meer informatie en om de huidige verzendkosten te controleren naar de pagina Verzendkosten. verzending en levering.

Herroepingsrecht

Volgens de geldende wetgeving kan de klant het herroepingsrecht uitoefenen als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan.
Je moet ons binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen op de hoogte stellen van je voornemen om dit recht uit te oefenen, eventueel per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het adres: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino.
In de brief moet je de gegevens van een bank- of postrekening vermelden waarop we het verschuldigde bedrag kunnen terugstorten.
Bovendien moet het gekochte product dat u niet wilt houden binnen dezelfde termijn aan ons worden geretourneerd. Het geretourneerde product moet intact en compleet zijn met alle onderdelen, inclusief accessoires, handleidingen en ander materiaal in de verpakking, zorgvuldig verpakt om schade tijdens verzending te voorkomen. Voeg ook een kopie van de aankoopbon of factuur bij. De transportkosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de klant. Zodra de goederen zijn ontvangen en intact zijn bevonden, zal de prijs van de goederen worden terugbetaald op de lopende rekening die is vermeld in de brief waarin om de uitoefening van het herroepingsrecht wordt gevraagd.
De terugbetaling zal plaatsvinden voor de prijs van de producten, exclusief verzendkosten, binnen 30 dagen vanaf het moment dat de goederen aan ons zijn geretourneerd.

Informatieverklaring overeenkomstig artikel 43 bis van Wetsdecreet 2003/196.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in elektronische databases, die beveiligd zijn en niet toegankelijk voor het publiek, en worden door Tauro Essiccatori Srl verwerkt met gebruikmaking van papieren, elektronische en/of geautomatiseerde middelen om gebruikers te registreren, producten/diensten op verzoek van gebruikers te leveren, contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de geleverde producten/diensten na te komen, alsmede, eventueel, om, onder andere via e-mail, informatief en promotioneel materiaal met betrekking tot Tauro producten en diensten naar de betrokkene te sturen. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan onze commerciële medewerkers, aan Tauro verkooppunten en aan andere natuurlijke of rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de technische diensten die verband houden met de verkoop (bijv. banken voor betalingen, bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van onze elektronische databases), voor een soortgelijke verwerking met dezelfde doeleinden. Het verstrekken van de gegevens van de betrokkene voor deze doeleinden is facultatief; de voorafgaande toestemming van de betrokkene is niet noodzakelijk en het niet verstrekken van de gegevens en/of de toestemming maakt het voor Tauro onmogelijk om door te gaan met de verwerking voor de beoogde doeleinden. Op grond van art. 7 van het Italiaanse wetsbesluit nr. 196 van 30-6-2003 kan de betrokkene te allen tijde toegang krijgen tot zijn/haar persoonlijke gegevens en verzoeken om deze bij te werken, te wijzigen, aan te vullen en te verwijderen, onverminderd zijn/haar recht om te allen tijde om legitieme redenen bezwaar te maken tegen voornoemde verwerking, door een verzoek in te dienen bij onze technische ondersteuningsdienst.

Aanvaarding van verkoopvoorwaarden

In overeenstemming met Artikel 1326 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek wordt de koopovereenkomst als definitief beschouwd en worden deze verkoopvoorwaarden als geaccepteerd beschouwd vanaf het moment dat de klant op de bevestigingsknop klikt in het verificatiescherm aan het einde van de online aankoopprocedure.