Försäljningsvillkor

Villkor och bestämmelser för försäljning

De beställningar som görs på webbplatsen kommer att hanteras av: Tauro Essiccatori Srl Kontor: via del lavoro 6 36043 Camisano Vicentino (Vicenza) Skattekod: 03977800246 Momsnummer: 03977800246 Telefon: +39 0444-719046 Fax: +39 0444-412515 Webbadress: www.tauroessiccatori.com E-post: info@tauroessiccatori.com    

Priser

De angivna priserna inkluderar alltid moms och, om inget annat anges, inkluderar de inte transportkostnader.

Meddelanden

Vid registrering förbinder sig kunden att använda en befintlig och giltig e-postadress. Det är till denna adress som vi kommer att skicka orderbekräftelsen och eventuella andra meddelanden om ordern. Kunden ombeds att informera oss om eventuella ändringar eller problem som rör e-postadressen. Om du t.ex. inte får någon e-postbekräftelse efter beställningen kan det ha uppstått ett skrivfel i e-postadressen eller kommunikationsproblem mellan e-postservrarna. Kontakta oss så löser vi problemet.

Garanti

Alla Tauros produkter omfattas av 2 års garanti från inköpsdatum. Garantin gäller endast om produkten åtföljs av försäljningsdokumentet (kvitto eller faktura). I enlighet med gällande lagstiftning täcker garantin alla fel som beror på tillverkningsfel.

Frakt och leverans

Fraktkostnaderna anges på den sista sidan i orderbekräftelsen före den slutliga bekräftelsen.
För mer information och för att verifiera aktuella fraktkostnader, vänligen besök sidan om fraktkostnader. frakt och leverans.

Rätt till återkallelse

Enligt gällande lagstiftning kan kunden utöva sin ångerrätt under förutsättning att de villkor som anges nedan är uppfyllda.
Vi måste informeras om din avsikt att utöva denna rättighet inom 14 arbetsdagar från mottagandet av varorna, eventuellt via rekommenderat brev med returkvitto till adressen: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino
I brevet måste du ange uppgifter om ett bank- eller postgirokonto som vi kan kreditera för att återbetala det förfallna beloppet.
Dessutom måste den köpta produkten som du inte vill behålla returneras till oss inom samma period. Den returnerade produkten måste vara intakt och komplett med alla sina delar, inklusive tillbehör, manualer och annat material som ingår i paketet, noggrant förpackad för att undvika skador under frakten. Bifoga även en kopia av inköpskvittot eller fakturan. Transportkostnaderna för att returnera varorna ska bäras av kunden. När varorna har mottagits och befunnits vara intakta ska priset för varorna återbetalas till det löpande konto som anges i brevet med begäran om utövande av ångerrätten.
Återbetalningen ska göras för priset på produkterna, exklusive fraktkostnader, inom 30 dagar från det att varorna har returnerats till oss.

Informationsmeddelande i enlighet med artikel 43-bis i lagdekret 2003/196.

De insamlade personuppgifterna ska registreras i elektroniska databaser, som är skyddade och inte tillgängliga för allmänheten, och ska behandlas av Tauro Essiccatori Srl med hjälp av papper, elektroniska och/eller automatiserade medel för att registrera användare, tillhandahålla produkter/tjänster enligt användarnas önskemål, uppfylla avtalsmässiga och juridiska skyldigheter relaterade till de produkter/tjänster som tillhandahålls, samt, eventuellt, för att skicka, inklusive via e-post, informations- och reklammaterial till den registrerade om Tauros produkter och tjänster. Uppgifterna kan lämnas ut till vår kommersiella personal, till Tauros försäljningsställen och till andra fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att hantera de tekniska tjänsterna i samband med försäljningen (t.ex. banker för betalningar, företag som ansvarar för underhåll av våra elektroniska databaser), för liknande behandling med samma syften. Att tillhandahålla den registrerades uppgifter för sådana ändamål är frivilligt; den registrerades föregående samtycke är inte nödvändigt och underlåtenhet att tillhandahålla uppgifterna och/eller samtycket kommer att göra det omöjligt för Tauro att fortsätta med behandlingen för de avsedda ändamålen. I enlighet med artikel 7 i det italienska lagdekretet nr 196 av den 30-6-2003 kan den registrerade när som helst få tillgång till sina personuppgifter och begära att de uppdateras, ändras, kompletteras och raderas, utan att det påverkar hans/hennes rätt att när som helst av legitima skäl invända mot ovannämnda behandling, genom att begära det till vår tekniska supporttjänst.

Godkännande av försäljningsvillkor

I enlighet med artikel 1326 i den italienska civillagen anses köpeavtalet vara slutfört och dessa försäljningsvillkor anses vara accepterade från och med den tidpunkt då kunden klickar på bekräftelseknappen i kontrollskärmen i slutet av online-köpförfarandet.