Rücktrittsrecht

Rücktrittsrecht

Såsom anges i de tillämpliga bestämmelserna, gäller enligt följande villkor att köpet får återkallas.
Die Absicht, von diesem Recht Gebrauch zu machen, muss uns innerhalb von 14 Arbeitstagen ab Erhalt der Ware möglichst per Einschreiben mit Rückantwort an folgende Adresse mitgeteilt werden: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino
I den här beskrivningen måste kontodata för ett bank- eller postkonto finnas med, på vilket den redan gezahlt pris kan återbetalas.
Dessutom måste inom samma tidsfrist den köpta och nu inte mer önskade produkten återsändas till oss. Det måste vara obeskuret och i alla delar inklusive tillbehör, handböcker och annat, i den förpackning som innehåller materialet fullständigt och noggrant packat, så att det vid transport inte kan skadas. Det kommer därför att krävas att även en kopia av Quittung eller Rechnung bifogas. Kostnaderna för återsändning går till kundens sista kostnad. Nach Erhalt der Ware und ihrer Überprüfung auf Schäden und Vollständigkeit wird der Warenpreis auf das Konto zurückerstattet, das im Schreiben, mit dem angekündigt wurde, dass der Kunde von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch machen möchte, angegeben wurde.
Ersättningen avser priset på produkten efter avbokning av frakt och sker inom 30 dagar efter att den återsända varan överlämnats till oss.