Utgåva

Expeditionstid:   Utbetalningarna sker under en period på 2/3 dagar som är oavbrutet räknat från registreringen av beställningen. Vid betalning via virement bancaire börjar denna tidsfrist vid datumet för mottagande av betalningen. L'envoi de documents indiquant la référence du virement ne fait donc pas foi. À compter de la date de l'expédition, le transporteur dispose de 24/48 h pour effectuer la livraison Il est recommandé d'être présent à l'adresse de destination en vue d'éviter les coûts d'emmagasinage.     Kostnader för exporten:   Expeditionskostnaderna är beroende av betalningsmetod, beställningsbelopp och destination.   Expéditions en Italie:  
virement eller carte de crédit paypalbetalning till leveransen
belopp lägre än € 30€ 44 € + 4 € tillägg
högsta belopp 30 euro€ 00 € + 4 € tillägg
 
Expeditioner utanför Italien:
UNION EUROPÉENNE (EU) SECTEUR A: Allemagne, Autriche, Benelux, France, Royaume-Uni

EUROPEISKA UNIONEN (EU) SEKTION B: Alla icke-specificerade stater.
 
EU SECTEUR AEU SECTEUR B
belopp lägre än € 250€ 15€ 30
högsta belopp 250 euro€ 10€ 20
     
    Envois en dehors de l'Union européenne (EU) I så fall kan du kontakta oss för att begära en devis.