Villkor för försäljning

Villkor för försäljning

De kommandon som utförs på webbplatsen är gérés av: Tauro Essiccatori Srl Siège: via del lavoro 6 36043 Camisano Vicentino (Vicenza) Kod d'id. Fiscale: 03977800246 N° intra: 03977800246 Téléphone: +39 0444-719046 Fax: +39 0444-412515 Internetadress: www.tauroessiccatori.com E-post: info@tauroessiccatori.com    

Pris

De angivna priserna inkluderar alltid mervärdesskatt och, om inget annat anges, inte heller transportkostnader.

Kommunikation

Le client s'engage lors de son inscription à utiliser une adresse e-mail fonctionnant correctement. C'est à cette adresse que nous enverrons la confirmation de votre commande et autres communications relatives à cette dernière. Kunderna är skyldiga att informera oss om e-postadressen ändras eller om det uppstår problem med den. Om t.ex. bekräftelsen på beställningen inte kommer via e-post, har adressen kanske tapetserats på ett felaktigt sätt, eller så har kommunikationsproblem uppstått mellan de som skickar den elektroniska posten. Kontakta oss och vi söker en lösning på problemet.

Garanti

Alla produkter från Tauro omfattas av en garanti på 2 år från inköpsdatum. Garantin är endast giltig om produkten åtföljs av ett köpbevis (kassa- eller fakturakvitto). Som föreskrivs i lagstiftningen täcker garantin alla skador som orsakas av ett eventuellt tillverkningsfel.

Expedition och leverans

Expeditionsavgifterna anges på den sista sidan för kontroll av beställningen, före den slutgiltiga bekräftelsen.
För ytterligare information och för att kontrollera vilka expeditionsavgifter som gäller, se motsvarande sida. Expedition och leverans.

Rätt till återkallelse

I enlighet med gällande bestämmelser är det möjligt att åberopa rätten till återkallelse under förutsättning att villkoren nedan iakttas.
La volonté d'exercer ce droit doit être communiquée dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la réception de la marchandise, si possibile via lettre recommandée AR adressée à l'adresse suivante: Tauro Essiccatori Srl - via del lavoro 6 - 36043 Camisano Vicentino
La lettre doit indiquer les coordonnées d'un compte courant bancaire ou postal sur lequel sera reversée la somme due.
Den produkt som du inte är nöjd med måste dessutom returneras inom samma tidsfrister. Produkten måste vara i perfekt skick och komplett, vara åtföljd av alla tillbehör, manualer och annat, och vara förpackad med omsorg för att undvika alla skador under expeditionstiden. Veuillez également joindre une copie du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Returkostnaderna betalas av kunden. Une fois la marchandise reçue, et après contrôle de cette dernière, le montant correspondant sera remboursé sur le compte courant indiqué dans la lettre communiquant la volonté d'exercer le droit de retrait.
Le remboursement correspond aux prix des produits après déduction des frais d'expédition et sera effectué dans un délai de 30 jours suivant la réception de la marchandise dans notre établissement.

Lettre d'information selon l'art. 13 et autorisation selon les art. 23 et 43.a du décret-loi italien 2003/196.

Den personliga informationen kommer att registreras i elektroniska databaser, skyddade och ej tillgängliga för allmänheten, och kommer att användas på papper, i elektroniskt format och/eller automatiserat av Tauro Essiccatori Srl i syfte att registrera användaren, för att förse honom/henne med de produkter och tjänster som krävs, för att uppfylla de avtalsenliga och rättsliga skyldigheter som är relaterade till sådan leverans, samt för att skicka den intresserade parten, även via elektronisk post, informations- och marknadsföringsmaterial om Tauros produkter och tjänster. Uppgifterna kan kommuniceras till vår kommersiella personal, till Tauros försäljningsställen och till andra fysiska eller juridiska personer som är ansvariga för att hantera de tekniska tjänsterna i samband med försäljningen (t.ex. banker för betalning, personer ansvariga för underhåll av våra databaser) med tanke på liknande behandlingar. La communication des informations de l'intéressé en vue de leur traitement à ces fins est facultatif ; l'autorisation préalable de l'intéressé n'est pas nécessaire et, en cas de refus de communication des informations et/ou de refus d'autorisation, Tauro sera dans l'impossibilité de procéder au traitement pour les fins prévues. Enligt l'art. 7 du décret-loi italien 30-6-2003, no. 196, l'intéressé peut à tout moment avoir accès à ses informations personnelles et en demander la mise à jour, la modification, l'intégration et l'effacement, sous réserve en tout état de cause de son droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons légitimes, aux susdits traitements, sur demande envoyée à notre service d'assistance technique.

Godkännande av försäljningsvillkor

Enligt artikel 1326 i den italienska civillagen skall köpekontraktet betraktas som giltigt och dessa försäljningsvillkor som accepterade från och med den tidpunkt då kunden klickar på knappen för bekräftelse av beställningen på sidan för kontroll i syfte att avsluta sitt onlineköp.